Aktualności

spółki cywilne – byle jakie umowy pomiędzy wspólnikami – wynagrodzenie wspólników

Pierwszym moim zleceniem w 1998 r. było rozwiązanie spółki cywilnej prowadzącej hurtowy obrót napojami alkoholowymi. Prężna , bystra przedsiębiorczymi szukała starej spółki cywilnej , miała ona pomysł, świetne kontakty z producentem piwa i znakomite warunki do zawarcia korzystnej transakcji. Znalazła starą, podupadłą spółkę cywilną , dwuosobową i wykupiła udział od jednego ze wspólników.( Jak wejść w spółkę cywilną z zachowaniem jej danych gospodarczych opiszę w innym poście ) . Układ udziałów był  taki  : 99 % nowy przedsiębiorca, 1 % stary przedsiębiorca. Wspólnicy skupili się wyłącznie na procentowym udziale z wyobrażeniem takim, że ten „większy” wspólnik będzie miał więcej do powiedzenia niz ten ” mniejszy „. Nic mylnego . Ten 1 % wspólnik narobił ogromnego bałaganu.Przede wszystkim w momencie gdy zorientował się , że podupadła spółka cywilna zaczęła zarabiać- zażądał pieniędzy.  Miał jednym słowem wyobrażenie, że  obrót w wymiarze 1 % jest jego, a nawet i więcej. Aby przymusić wspólnika do zapłaty – mniejszy wspólnik wypowiedział umowę spółki i o tym wypowiedzeniu zawiadomił ówczesne ministerstwo , które wydało koncesje na hurtowy obrót alkoholami , urząd skarbowy, urząd miejski, i urząd statystyczny , oraz zabrał pieniądze z konta spółki.
Cóż , żaba przeogromna .

Wyjaśnię na czym polega to ogromne nieporozumienie wynikające z nieznajomości istoty spółki cywilnej .
Spółka cywilna to spółka osobowa. Nawet przy poważnej działalności, poważnej branży wspólnicy nie omawiają istotnych jej elementów, a na pewno w mikroprzedsiębiorczosci posługują się wzorami z internetu. Z reguły wspólnicy w takiej spółce sami pracują.  I jest to tzw. wkład nie podlegający wynagrodzeniu za pracę. Wkładem do spółki mogą być pieniądze ( ale wtedy należny zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych do urzędu skarbowego ), własność nieruchomości, własność samochodów lub innych  rzeczy ruchomych, albo tzw. prawa , albo świadczenie usług ( ten wkład jest nieopodatkowany ) .  Juz na tym etapie dochodzi pomiędzy wspólnikami do nieporozumień. Wkład jest bardzo ważnym elementem umowy spółki i należy go bardzo rzetelnie omówić i w umowie opisać. Nie należny mylić wkładu z udziałem , dlatego, że każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach i w takim samym stopniu uczestniczy w stratach bez względu na rodzaj i wartość wniesionego wkładu. Wspólnicy mogą tez udział określić inaczej i z reguły określają go procentowo
Potem okazuje się w praktyce, że Wspólnicy umówili się jedynie, że wkładem jest świadczeniem usług, a tak naprawdę jeden z nich pracuje dużo więcej od drugiego, a udział w zyskach nie odpowiada wartości wykonywanej pracy. Jeszcze raz podkreślam, że wspólnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za pracę.  W sensie ekonomicznym przysługuje mu jedynie udział w zysku , jeżeli taki zysk zostanie przez spółkę wypracowany . Z reguły co miesiąc księgowi rozliczają obroty spółki cywilnej i zgodnie z umową spółki co do podziału procentowego ustalają dochód  dla każdego wspólnika osobno, oraz należny Skarbowi Państwa podatek dochodowy ( zaliczkę ) , i po zakończeniu roku kalendarzowego ustalany jest dochód roczny , rozliczany podatek dochodowy , oraz ustalany zysk lub strata . I wtedy mamy jako taki ekonomiczny obraz tego ” wynagrodzenia ” wspólnika. I właściwie wspólnik, zgodnie z art 868 par 2 kc może żądać wypłaty zysku z końcem każdego roku obrachunkowego, jeżeli spółka cywilna została zawarta na czas dłuższy.  A jak żyć przez 12 miesięcy roku kalendarzowego ? Skąd brać pieniądze na życie ? a ile zostawić na inwestycje w spółce ? a ile na zakupy bieżące? a ile na wynagrodzenia dla pracowników? itd, itp…….  czy ktoś widział umowę spółki cywilnej określająca te zasady pomiędzy wspólnikami? ja nigdy . Natomiast na tle wynagrodzenia , rozliczenia i pracy własnej  wspólników są namiętne  spory, kradzieże pieniędzy z kont , z kasy ……………………………….. samo życie.

——————————————————————————————————————

Spółka cywilna-rozliczenie rozwiedzionego małżonka wspólnika

Rozliczenie majątku dorobkowego małżeńskiego po rozwodzie jest jednym z dłużej trwających procesów sądowych. Wynika to przede wszystkim z konieczności zwartościowania konkretnych składników tego majątku. Najważniejsze z tych składników to nieruchomości , samochody , lokaty i OFE. Zawsze do zwartościowania potrzebujemy biegłych sądowych, nie biegłych wynajmowanych prywatnie.
Ale jak rozliczyć byłego małżonka/małżonkę z jego/jej udziału w spółce cywilnej ? Należy przyjąc taką oto tezę. Nigdy majątek spółki cywilnej nie jest majątkiem małżeńskim i nie można żądać podziału majątku spółki cywilnej z powodu rozwodu. Nie będę tu się rozpisywać o charakterze prawnym spółki cywilnej , zostawiam to na proces cywilny.Wskazuję tylko tezę podstawową.
Natomiast ocenie Sądu podlega jedynie wkład wniesiony przez wspólnika do spółki cywilnej oraz zysk jaki osiągnęła spółka cywilna w dacie uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.I tu wracamy do źle napisanych umów spółek cywilnych, gdzie nie wpisujemy w jej treść całej prawdy co do wkładu . Z reguły  wspólnicy wpisują jako wkład świadczenie usług własnych i nie ujawniają wkładów pieniężnych , aby zaoszczędzić na podatku od czynności cywilnoprawnych ( PCC ). Ja nie piszę o dużych spółkach, piszę o tych zwykłych spółkach cywilnych działających w mikroprzedsiębiorczności , gdzie wprowadzane są wkłady gotówkowe o nawet dużej wartości poza obiegiem podatkowym . Dzieje się tak z reguły za przyzwoleniem małżonka. Nie ma problemu jeżeli wkładem do spółki cywilnej jest nieruchomość, albo samochody . Da się to ustalić i zwartościować. Problem występuje wyłącznie wówczas , gdy wnoszony wkład gotówkowy do spółki cywilnej jest niewymieniany w umowie spółki.

Drugim problemem jest ustalenie wartości zysku. Zagadnienia ekonomiczne nie są najmocniejsza stroną Sądów rozliczających majątki . Przyjmijmy taki przypadek : jak rozliczyć zysk spółki cywilnej w dacie 31.01. 2016 r.? Sąd Rejonowy zażąda przedstawienia mu rozliczenia podatkowego wspólnika ( PIT ) i w tej dacie spółka nie wypracowała jeszcze dochodu. Wypracowała maleńki przychód , ogromne koszty uzyskania przychodu i mamy stratę, albo zero. A majątek spółki ogromny ? Warto się wtedy posiłkować się metodą wskazaną przez art 65 ustawy o spółkach handlowych stanonowiącym że  w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału kapitałowego wspólnika ustala się na podstawie osobnego bilansu , uwzględniając wartość zbywcza majątku spółki, czyli wartość po której można uzyskac cenę na rynku ( uwzględniająca zarówna aktywa , jak i passywa spółki ). Piszę posiłkować, gdyz spółka cywilna jest częscią kodeksu cywilnego, nie zas ustawy o spółkach handlowych.
Ciekawe rozwiązanie zaprezentował Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w indywidualnej interpretacji podatkowej z dnia 6.11.2011r.(sygn. ILPB1/415-865/11-4/AG) wskazując,że zgodnie z art 24 ust 3 c ustawy o PIT należy
„określić dochód z tytułu wystąpienia wspólnika ze spółki jako różnicę między przychodem z tego tytułu, ustalonym zgodnie z art. 14, a wydatkami na nabycie lub objęcie prawa do udziałów w takiej spółce. Do powyższych wyliczeń należy brać za podstawę cały okres funkcjonowania spółki.”
Spróbujmy więc przekonać Sąd do takiego sposobu rozliczenia zysku wspólnika w spółce cywilnej w trakcie postępowania nieprocesowego.

—————————————————————————————————————————————

NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA SZKODZI – SPÓŁKI CYWILNE – UMOWY POMIĘDZY WSPÓLNIKAMI 

http://nieznajomoscprawaszkodzi.blogspot.com/2016/02/spoki-cywilne-byle-jakie-umowy-pomiedzy.html?spref=fb

—————————————————————————————————————————————–

A oto wynik współpartnerstwa lokalnego, którego jesteśmy ogromnymi zwolennikami. Wspólne działanie : Fundacji Przystań Świnoujście, Fundacji Stawa, Fundacji Koni-Czyny, Ogrodów Działkowych Olszynka – I Dzień Wiosny 2016 w Świnoujściu . Dzieci, ognisko, pieski, konie, roślinki  , kolorowo i wesoło. Każda z organizacji pozarządowych zrealizowała swój kawałek działania, a wynik rewelacyjny :) oczywiście niedziela:)

I Dzień Wiosny , z końmi I Dzien Wiosny, Konie I Dzien Wiosny ,z Panem Kimelem I Dzien Wiosny , z Panią Werą

————————————————————————————————————————————-

 PRAWA  W  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  W  ŚWINOUJŚCIU

Dnia 09 marca 2016 r, w ramach obchodów  70-lecia szkoły, zostało zorganizowane spotkanie z absolwentką liceum, Ewą Sołowińską. 

W spotkaniu brała udział klasa prawno-ekonomiczna 1d. Uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy o zawodzie radcy prawnego oraz przymierzali togę radcowską. Oto kilka zdjęć …….

lekcja prawa w liceum 4lekcja prawa w liceum 3lekcja prawa w liceum 2lekcja prawa w liceum 1

————————————————————————————————————————————

http://www.tvswinoujscie.pl/31,2562-rozmowy_na_czasie….html

Fundacja STAWA ze Świnoujścia zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych Miasta Grodzkiego Świnoujście na spotkanie pt.
WSPÓŁPARTNERSTWO LOKALNE PŁASZCZYZNĄ DOBREJ WSPÓŁPRACY 
w dniu 26 lutym 2016 r. godz. 18.00 do kawiarni El Papa przy ul. Boh.Września – deptak.
Fundacja Stawa jest ogromnym zwolennikiem współpartnerstwa lokalnego, wymiany informacji i doświadczeń i zbudowania więzów , które pozwolą skonsolidować organizacje oraz ich działania poprzez wsparcie, pomoc, tworzenie wspólnych projektów. Zapraszamy Państwa do niezwykłej kawiarni El Papa w Świnoujściu,aby w sprzyjającej atmosferze omówić ww zagadnienie.
pozdrawiamy serdecznie
Ewa Sołowińska ,  Arabella Wojtasiewicz, Małgorzata Pomierczyk

———————————————————————————————————————————–

W dniu 10.02.2016 r. zaprosilismy do Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Zakład Ubezpieczeń Społecznych ze Świnoujścia. Odwiedziła nas Pani Elżbieta Wójtowicz, świetnie zorientowana prawnie i praktycznie w sprawach rent i emerytur, zwłaszcza po zmianach wprowadzonych w maju 2015 r.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

———————————————————————————————————————————–

Spotkanie informacyjne o funduszach unijnych – zapisz się!

Fundusze unijne dla małych, średnich i dużych firm – 21.01.2016 r.
Fundusz Pomerania zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące funduszy unijnych. Aktualne konkursy w ramach RPO – działanie 1.5 Spotkanie przeznaczone jest dla przedsiębiorców głównie branża maszynowo – metalowa i chemiczna, którzy chcieliby pozyskać fundusze europejskie. Spotkanie poprowadzi Andrzej Najda.
Podczas spotkania będzie omawiany:
Konkurs 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Kwota alokacji ponad 56 mln złotych. Zasady, wymagania, punktacja.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.
Informacje:

Udział w spotkaniu jest całkowicie bezpłatny.

Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy prowadzone są przez naszą stronę.

Miejsce:
Pl. Hołdu Pruskiego 9, 70-550 Szczecin, Centrum Biurowe Maris w siedzibie Funduszu Pomerania, godzina: 10:00-12:00


Wejście:
Bezpłatne – z powodu ograniczonej liczby miejsc prosimy o zgłoszenie uczestnictwa.

 

———————————————————————————————————————-

 

 

 

Nieodpłatne porady prawne dla SENIORÓW

Fundacja Stawa 

z a p r a s z a

 Seniorów – CZŁONKÓW Polskiego Związku Emerytów i Rencistów z Oddziału Rejonowego w Świnoujściu na

Nieodpłatne porady prawne

 Porad udziela profesjonalny radca prawny.

Miejsce :      siedziba PZEiR O/R w Świnoujściu ul.

Piastowska 62 ( wejście stary internat szkolny )

Termin :       II i IV poniedziałek każdego miesiąca

Godziny :      13.00-14.00

Kontakt :       tel. 728 968291

Projekt realizowany we współpartnerstwie Fundacji Stawa z Polskim Związkiem Emerytów i Rencistów O/ R Świnoujscie

—————————————————————————————————————————————

 

WOLNOŚĆ SŁOWA – co to jest?

Czyli o zastosowaniu prawa w życiu codziennym w każdej dziedzinie życia.

W dniu 10.12.2015 r. w Liceum Społecznym LOGOS w Świnoujściu Ewa Sołowińska, zawodowy radca prawny z ramienia Okręgowej Izby Radców Prawnych ze Szczecina z okazji Międzynarodowego Dnia Prawnika, spotkała się z młodzieżą Liceum Społecznego LOGOS w Świnoujściu na lekcji prawa. Tematem przewodnim była wolność słowa. Lekcja była żywa, pełna barwnych przykładów  z czasów PRL i czasów współczesnych. Radca wzbudziła zainteresowanie młodzieży językiem używanym w polityce oraz w życiu codziennym. Tłumaczyła co to są wulgaryzmy czy język nienawiści. Na koniec młodzi ludzie stanęli do zdjęcia, w tym jeden z 16 latków prezentuje togę radcowską z niebieska kryzą.

Liceum LOgos w Świnoujściu

—————————————————————————————————————————————–

Zarząd Fundacji Stawa dziękuje wszystkim przyjaciołom bezdomnych zwierząt ze Schroniska w Świnoujściu za udział w dzisiejszych Mikołajkach. Wielkie podziękowania za prezenty dla zwierzaków. 

Tłumy ludzi w schronisku. Zebrano sporo karmy. Zobacz zdjęcia i film!

art-schron

 

—————————————————————————————————————————————–

Mikołajki dla bezdomnych zwierząt w Świnoujściu 05 grudnia godz 12;00 – 14;00

Świnoujskie schronisko organizuje mikołajkowe święto.

Będzie pieczenie kiełbasek przy ognisku, słodycze, ma także przyjechać sam Mikołaj.

Fundacja Animals Przystań Świnoujście oraz Fundacja Stawa organizuje w najbliższą sobotę Mikołajki.

W imieniu organizatorów zapraszamy w dniu 5 grudnia o godz.12.00-14.00 do schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci. Tego dnia w schronisku stanie wielka choinka, dlatego dzieci proszone są o zabranie ze sobą własnoręcznie wykonanej ozdoby choinkowej.

Tego dnia, wybierając się do schroniska, warto zabrać ze sobą coś więcej – dla podopiecznych placówki.


 

Nieodpłatne porady prawne dla Powiatu Świnoujście ( Senioralia )

W X, XI, XII 2015 r. zorganizowaliśmy nieodpłatne porady prawne dla Seniorów :

we współpracy z :

– Polskim Związkiem Emerytow i Rencistów Oddziałem Rejonowym w Świnoujściu

Terminy w X 2015 r. – 5,19.X 2015 r., godz. 13.00-14.00

Terminy w XI 2015 r. 9,23 XI 2015 r. godz. 13.00 – 14.00

w siedzibie PZEiR przy ul. Piastowskiej 65 w Świnoujściu (Wyspa Uznam). Kontakt Janina Miecznik tel. 691847195.

– Urzędem Miejskim Wydziałem Zdrowia w Świnoujściu

Termin 28 X 2015 r. godz. 12.00-14.00

w siedzibie Parafii im. Św. Wojciecha w Świnoujściu, przy ul. Sosnowej 5 a (Wyspa Wolin). Kontakt Ewa Sołowińska tel. 605426339.